Patientveiligheid in gevaar door gebrekkige uitwisseling gegevens

In het NRC vandaag een artikel over de gevaren van privacy wetgeving in relatie tot patiëntveiligheid. Verschillende voorbeelden tonen aan hoe onhandig het is dat er geen standaard is op het gebied van Elektronische Patiëntendossiers ofwel EPD’s. Het gebruik van standaarden, en dan bij voorkeur open standaarden om een vendor lock-in te voorkomen, kan bijdragen aan grotere patiëntveiligheid.

Zoals het artikel stelt wordt een deel van de gebrekkige uitwisseling veroorzaakt door de privacywetgeving ofwel de Europese richtlijn GDPR en de Nederlandse vertaling daarvan de AVG. Maar wordt deze wetgeving niet gebruikt als excuus om uitwisseling tussen EPD’s tegen te houden en allerhande bureaucratische obstakels op te werpen? Met de huidige technologieën moet het mogelijk zijn om gegevens digitaal uit te wisselen met expliciete toestemming van de patiënt. Daarmee kan er zowel gewerkt worden aan het vergroten van de patiëntveiligheid en het voldoen aan de AVG/GDPR.

De ICT leveranciers van EPD’s zullen, vrees ik, niet uit zichzelf komen met een open standaard voor gegevens uitwisseling. Dit zou immers het speelveld open gooien voor nieuwe aanbieders. De grote leveranciers zullen er eerder voor kiezen een gesloten standaard te creëren die innovatieve nieuwe spelers buitensluit. De overheid kan hierin een rol spelen om toegang tot gegevens, conform de AVG, af te dwingen middels open standaarden. Daarmee vergroot ze de mogelijkheden om gegevens uit te wisselen wat voor de patiënt van waarde is en draagt ze bij aan een grotere concurrentie en innovatie in de markt voor zorginformatiesystemen wat de kosten kan doen laten dalen.