Intercollegiale training voor gelukkige en betrokken medewerkers

+Google heeft een Googler-2-Googler programma waarin collegae elkaar introduceren en onderwijzen in onderwerpen die hun aan het hart gaan. Dit g2g programma is een mooi concept. In het bijzonder dat collegae elkaar dingen leren zoals in het voorbeeld, yoga. Een ontspannen team is immers productiever dan gespannen teams. Zodoende levert zoiets als yoga uiteindelijk het hele bedrijf iets op: ontspannen, gezonde en productieve werknemers. Het tijd gunnen aan medewerkers om privé dingen te ontplooien is zo slecht nog niet.

In het algemeen is een programma binnen een organisatie waarin mensen elkaar onderwijzen in een bijzondere vaardigheid die hen boeit en waar ze enthousiast over zijn, super, ook voor de organisatie als geheel. Als mensen hun passie kunnen delen kan dat zorgen voor een prettige werksfeer én je vergroot de populatie vaardige mensen op het betreffende onderwerp. In sommige gevallen kan dat breder nog voordelig zijn voor de organisatie als geheel.

Zo heb ik binnen Achmea collegae recentelijk onderwezen in de CPR/reanimatie & AED vaardigheden van het Nederlandse Rode Kruis zodoende werken bij Achmea nu 15 extra mensen die basale eerste hulp kunnen verlenen. In dit geval betrof het een ad hoc actie, een programma als g2g kan structureel een platform bieden om dit soort kennis en vaardigheden onderling te delen! 

Wanneer medewerkers dit soort trainingen “in de baas zijn tijd doen” kost dit een bedrijf enerzijds geld (uurlonen van de medewerkers), het betaald zich echter uit door het feit dat ze medewerkers voor sommige zaken niet meer op een (dure) externe cursus hoeft te sturen en medewerkers gelukkiger zijn als ze hun ei kwijt kunnen in en op het werk.Vanuit de #Lean filosofie die ik uitdraag kunnen dit soort trainingen dus bijdragen aan het gezond houden van de belangrijkste productiviteitsmotor van elk bedrijf: de medewerkers! Daarnaast kunnen diverse trainingen inzichten bieden die weer kunnen helpen bij het oplossen van problemen. Zo wees ik mijn collega Lean  adviseurs er op dat de 3 Vitale Functies (Ademhaling, Bewustzijn en Circulatie) van het menselijk lichaam een bijzonder grote overeenkomst kende met de 3 waarden voor een organisatie (Klantwaarde, Medewerkerswaarde en Financiële Waarde), daarna werden er door de collegae cursisten andere bijzondere verbanden gelegd tussen de Eerste Hulp en Lean, wat wellicht hun net zo kan helpen in het werk als dat het mij al enkele jaren helpt.


Kennen jullie voorbeelden binnen jullie organisatie van dit soort initiatieven?

Besluiten baseren op Excel vormt risico: 88% van de documenten bevatten fouten

Oeps zal de financiële crisis zo veroorzaakt zijn? Ondanks dat ze allen de duurste business intelligence software hebben, is bij alle financiële instellingen waar ik voor gewerkt heb, Excel de meest gebruikte tool om besluiten op te baseren!

Marketwatch.com – Roosevelt Institute
Dusdanig werd/wordt er geleund op Excel dat ik tegen een IT manager die verantwoordelijk voor business intelligence is verzuchtte dat zijn software wel een besparingsbron kon zijn als we toch alleen op Excel vertrouwen. Dat was ironisch, met dit artikel in mijn achterhoofd zal ik sterker pleiten voor het goed inrichten van superieure business intelligence.

Kaizen opdat NS ook vandaag had kunnen sporen

Vaak en graag reis ik met de trein, naar alle tevredenheid. De NS draag ik ’n warm hart toe. Zeker daar mijn voorouders in de 19e en begin 20e eeuw bij de spoorwegen werken als machinisten & conducteurs. En helemaal daar ik, slechts kort dat wel, bij NS Stations heb mogen werken.

Aldus verdedig ik de NS tegen klagende aanvallen door verstokte automobilisten die hun slechte ervaring baseren op enkele ritjes, waarvan er wellicht 1 minder goed ging.

Alleen vandaag baal ik! Om half 10 moet ik bij Achmea ’n lean training geven over Kaizen’s en proces optimalisatie. Op tijd vertrokken was m’n planning om half 9 aan te komen. Helaas zijn de processen bij de NS niet geoptimaliseerd. Bij Amersfoort liet de NS mijn intercity eerst wachten om ’n vertraagde sprinter voorsprong te geven. Toen bedacht men ook te kunnen wachten op ’n vertraagde intercity naar Amsterdam/Schiphol. Tussen Amersfoort en Utrecht sukkelden we alsnog achter de sprinter aan. Tot zo ver de gegeven voorsprong.

Op Utrecht leek alles goed te komen, want aansluiting gehaald. Die aansluiting ging tussen Utrecht en Den Bosch echter ook achter ’n sprinter aan sukkelen. Toch lukte het om tijdig in Den Bosch te arriveren. De aansluitende sprinter naar Tilburg reed net binnen en zou 8u29 vertrekken. Dus niet. Dit artikel begin ik te tikken om 8u44 en inmiddels om 8u47 zijn we vertrokken. Geen verklaring, excuus of wat dies meer, gewoon 18 minuten later vertrekken. Ik kom straks in Tilburg binnen gerend om ’n training in proces optimalisatie te geven. Een belangrijk onderdeel van Lean en Kaizen is tijdigheid, voorspelbaarheid en transparantie met ’n duidelijke communicatie. Mag ik deze training alstublieft bij de NS geven? De workaround van nog eerder vertrekken is niet effectief of efficiënt, ik verspil daar teveel tijd mee, dus geen oplossing.

Ik draag de NS dus ’n warm hart toe en als goede vriend ben ik eerlijk en kritisch: doe wat aan echte verbeteringen NS, nieuw materieel, spoor en techniek is niet alleen de oplossing. Dat is windowdressing, verbeter je processen, je operationeel management en de houding & gedrag van je medewerkers. Denk vanuit je klanten en klantwaarde, je medewerkerswaarde en niet alleen vanuit je financiëlewaarde! Dan komt het best goed.